Javni razpisi in objave

AKTUALNI JAVNI  RAZPISI:
(vse JAVNE RAZPISE, ter VLOGE najdete na desni strani)

____________________________________________________________________

Razvojni center Novo mesto nadaljuje z usposabljanjembodočih podjetnikov. Objavljen je že ČETRTI JAVNI RAZPIS za vključitev 11 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive – PONI JV Slovenija.

Projekt PONI JV Slovenija je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v štirih mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To dosežejo s pomočjo vključitve v celostni program podjetniških usposabljanj ter z zagotovljeno mentorsko, svetovalno in finančno podporo.  Posebnost projekta predstavlja rednazaposlitev udeležencev projekta za čas trajanja programa (4 mesece) v Razvojnem centru Novo mesto. S pomočjo takšne finančne podpore lahko udeleženci programa svoj čas namenijo izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot.  Četrta skupina enajstih udeležencev bo z usposabljanjem pričela meseca oktobra in se takrat v Razvojnem centru Novo mesto tudi zaposlila. Prijave zainteresiranih kandidatov zbiramo do ponedeljka 22.9.2021.

Več o projektu Podjetno nad izzive – Poni JV Slovenija preberite na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto, kjer je objavljen tudi JAVNI RAZPIS za vključitev kandidatov v projekt. Dodatne informacije dobite na Razvojnem centru Novo mesto, s klicem na tel. 041 325 722ali s vprašanjem preko elektronske pošte na naslovvesna.colic@rc-nm.si.

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

____________________________________________________________________

 

Spoštovani,

v Uradnem listu RS, št. 131/2021, ki je izšel 20. 8. 2021, sta objavljena dva razpisa Eko sklada, in sicer:

Skupna višina nepovratnih in povratnih sredstev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 2.000.000,00 EUR, od tega znaša višina nepovratnih

sredstev  500.000,00 EUR, višina sredstev za kredite pa 1.500.000,00 EUR.

 

Skupna višina nepovratnih sredstev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 500.000,00 EUR.

 

Na oba razpisa se lahko prijavijo:

  • fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani);
  • lokalne skupnosti;
  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

Rok za prijavo na oba razpisa je 31. 12. 2021.

____________________________________________________________________

 

Objava poziva za izbor najemnika mobilne stiskalnice soka z možnostjo odkupa

Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., objavlja poziv za najemnika mobilne stiskalnice in polnilnice soka z možnostjo odkupa.
Besedilo poziva je v prilogi na desni strani. Poziv in ostala dokumentacija pa je objavljena na spletni strani RC Kočevje Ribnica – http://rc-kocevjeribnica.si/poziv-za-izbor-najemnika-mobilne-stiskalnice-soka/

____________________________________________________________________

Razpis za subvencionirano bivanje študentov 2021/2022

Subvencionirano bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana v študijskem letu 2021/2022

Študentski dom Ljubljana omogoča študentom v številnih domovih, ti stojijo v Ljubljani na različnih lokacijah v bližini visokošolskih zavodov (Rožna dolina, Mestni log, Center, Bežigrad in Šiška), kakovostne bivalne pogoje za študij po subvencioniranih nastanitvenih cenah.

Za bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana je v okviru razpoložljivih zmogljivosti poleg pogojev, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencionirano bivanje, potrebna tudi pravočasna prijava na Javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2021/2022.

Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja je treba oddati prek elektronske vloge na
spletnem portalu eVŠ.

Zadnji rok za oddajo prošnje je 16. avgust 2021.

Študentom je za vse dodatne informacije o navedenem javnem razpisu na razpolago Pisarna za študentske domove, ki za visokošolsko središče v Ljubljani deluje v Študentskem domu Ljubljana, na telefonskih številkah (01) 530 6027 in (01) 530 6028 v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 16. ure) ali na elektronskem naslovu pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Študentski dom Ljubljana

____________________________________________________________________

S PONI-jem do podjetniškega znanja in lastnega podjetja

 

Na Razvojnem centru Novo mesto že drugo leto izvajajo projekt Podjetno nad izzive (PONI), s katerim svetovalno, mentorsko ter finančno spodbujajo in podpirajo potencialne podjetnike. Torej tiste, ki imajo podjetniško idejo in jo želijo uresničiti. Bodoče podjetnike v sklopu projekta za štiri mesece redno zaposlijo na Razvojnem centru Novo mesto. V tem obdobju jim pomagajo, da svojo poslovno idejo prek učinkovitega poslovnega modela in poslovnega načrta razvijejo do te stopnje, da je prehod na samostojno podjetniško pot lažji in dolgoročen uspeh novoustanovljenega podjetja bolj verjeten. Z znanjem, izkušnjami in nasveti bodočim podjetnikom na različnih področjih pomagajo njihovi mentorji, svetovalci ter že uveljavljeni in prekaljeni podjetniki. Bodoči podjetniki delajo v ustvarjalnem okolju Podjetniškega inkubatorja Podbreznik ter tako vzpostavijo mrežo partnerstev in poslovnih poznanstev že pred začetkom samostojne poti. Za čas vključitve v projekt prejemajo redno mesečno plačo ter imajo vse pravice, ki izhajajo iz rednega delovnega razmerja. Po končanem obdobju vključitve v projekt so ustrezno pripravljeni za samostojno podjetniško pot in ustanovitev lastnega poslovnega subjekta.
Na Razvojnem centru Novo mesto je junija svoje poslovne ideje začela razvijati že tretja skupina bodočih podjetnikov. Naslednja priložnost za vključitev v projekt pa bo že v avgustu, ko bo na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto objavljen nov javni razpis za vključitev. Med prijavljenimi kandidati bodo zopet izbrali 11 udeležencev projekta.
Več o projektu preberite na spletni strani: www.rc-nm.si/podjetno-nad-izzive. Za dodatne informacije pokličite, pišite ali jih  obiščite: info@rc-nm.si, vesna.colic@rc-nm.si, 041 325 722.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

____________________________________________________________________


Razpis za digitalno transformacijo MSP

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v Uradnem listu RS št. 97/2021 objavil razpis, v skupni vrednosti 30 mio EUR, ki je v celoti financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in virov ReactEU.Gre za že peto naložbo iz pobude ReactEU za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov v višini do 60 %, za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.

V okviru razpisa P4D ReactEU bodo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi, pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR.

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=124

____________________________________________________________________
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022. Med upravičena območja sodijo tudi občine Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica.
____________________________________________________________________

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je objavil javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Predstavitev razpisa je v prilogi na desni strani.

.

 

________________________________________________

 

 

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P4L 2020 – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. Gre za produkt, katerega bodo lahko koristila podjetja v lesnopredelovalni panogi, vendar le tista, ki uvajajo nove ali izboljšane izdelke na področju rabe in obdelave lesa in lesnih tvoriv, ter imajo registrirano glavno dejavnost znotraj oddelka C16 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali oddelka C31 – proizvodnja pohištva – razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic.
Več v priponki na desni strani.
                    
                          _________________________________________________

 

Ker se bližajo toplejši dnevi, z njimi pa se povečuje možnost neviht z udari strel, želijo na Telekomu Slovenije uporabnike tudi letos spomniti na to, da je potrebno pred nevihto iz električnega in komunikacijskega omrežja izklopiti vse komunikacijske naprave. Le na ta način lahko namreč vsak sam poskrbi za to, da bo komunikacijska oprema tudi ob udaru strele ostala nepoškodovana. Ob tem so pripravili tudi brezplačno storitev Strela alarm, prek katere lahko občani v realnem času in na našem območju, pridobite informacijo o strelah.

V prilogi se za osveščanje občanov nahaja kratko besedilo.

Za kakršnekoli dodatne informacije so vam na voljo na e-naslovu pr@telekom.si.

 

_____________________________________________________
V času izrednih razmer vam družba Butan plin omogoča BREZPLAČNO dostavo plina v Zeleni jeklenki na dom, geslom SOLIDARNOST.  Naročila sprejemajo na številki 080 2005 oziroma preko spletnega obrazca. (Več v priponki na desni.)

DATOTEKE:
PDF Spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu [104,40 KB]
DOC preventivno.ukre panje.ob.poletnih.nevihtah.docx [102,43 KB]
DOC brezplacna.dosta va.zelene.jeklenke.docx [14,40 KB]
PDF Obrazec JR.MV-1 [33,22 KB]
PDF Obrazec JR.MV-1 [43,49 KB]
DOC Objava poziva za izbor najemnika mobilne stiskalnice soka z možnostjo odkupa [38,39 KB]
PDF Javni razpis za dodelitev enkratnega denarnega prispevka za učence (z vlogo) [107,04 KB]
PDF Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev v letu 2021 z vlogo [109,55 KB]
PDF COVID mikrokredit [122,09 KB]

Dostopnost