Oddana evidenčna naročila

V skladu z javno naročniško zakonodajo mora naročnik do 29. februarja tekoćega leta objaviti seznam oddanih evidenčnih naročil za preteklo leto, in sicer na splošnem in infrastrukturnem področju in katerih vrednost (brez DDV-ja) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

DATOTEKE:

Evidenčna naročila za leto 2023

Evidenčna naročila za leto 2022

Evidenčna naročila, oddana na splošnem področju 2021

Evidenčna naročila nad 10.000 EUR brez DDV-ja 2021

Evidnečna naročila, oddana na infrastrukturnem področju 2021

PDF Evidenčna naročila za leto 2020 [53,99 KB]
PDF Evidenčna naročila oddana v letu 2019 [11,51 KB]
PDF Seznam evidenčnih naročil za leto 2019 – enaka ali višja od 10.000 EUR (brez DDV-ja) [9,39 KB]
XLSX Evidenčna naročila višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti [12,61 KB]

Dostopnost