Javne ustanove

ZDRAVSTVENA POSTAJA OSILNICA
Osilnica 25
1337 OSILNICA

tel.: 01/8939-060

zdravnica: Polona Vidič Hudobivnik
medicinska sestra: Danica Štimac, dipl.m.s.

Ob sredah je od 8:00 do 14:00 splošna ordinacija (izjema je zadnja sreda v mesecu, ko je splošna ordinacija popoldne), kar pomeni da sta v tem času prisotna tako zdravnik kot medicinska sestra. Ostale dni v tednu je v ordinaciji prisotna medicinska sestra od 07:00 – 10:00 ure, saj se po 10 uri izvaja patronažno varstvo po terenu.

Dostopnost