Tradicionalna izdelava rož iz krep papirja

V naših krajih so rože iz papirja izdelovali že odkar pomnijo. Danes se posamezniki in ljubiteljska društva trudijo ohraniti tradicijo izdelovanja papirnatih rož. Pripravljajo različne delavnice, druženja, razstave, na katerih poskušajo v največji meri prenesti znanje in tehniko izdelave na mlajše rodove. V občini Osilnica živijo še 3 starejše gospe, ki so vpisane v register nesnovne dediščine v R Sloveniji. Le gospe Marija Šercer, Marica Štimec in Anica Ožbolt še znajo poleg izdelave rož povedati kakšne vrste rož in kakšni so bili običaji ob krašenju. S prijavo projekta » Tradicionalna izdelava rož iz krep papirja« na Ministrstvo za kulturo bodo gospe svoje veščine izdelave prenesle na mlajše rodove.

Roža ali šopek iz papirja je brezčasno darilo, ki ga je vredno občudovati in pogled nanj je vedno neprecenljiva, dragocena izkušnja ter trajno veselje, saj so v njem združeni umetnost, kultura, estetika in toplina ustvarjalčevih rok. Vredno ga je znati izdelati, uživati ob ustvarjenju ter s tem prispevati k ohranjanju kulturne dediščine.

Projekt, ki ga prijavlja Turistično društvo Osilnica, sofinancira Ministrstvo za kulturo.

 

 

 

 

Dostopnost