Lokalne volitve

SPLOŠNO O VOLITVAH:

Volitve so v sodobnem pojmovanju demokracije eden najpomembnejših izrazov ljudske suverenosti in osnovni pogoj za demokratično oblikovanje najpomembnejših organov, zlasti predstavniškega telesa, kot tudi nujni pogoj za vzpostavitev in ohranitev sodobne pravne države.

Temeljne odločitve v lokalni skupnosti praviloma sprejema predstavniško telo, ki je osrednji organ lokalne samouprave in ga praviloma neposredno volijo prebivalci lokalne skupnosti.

Volilna pravica je vezana samo na prebivalce lokalne skupnosti. To pomeni, da ima pri volitvah občinskih organov vsakdo volilno pravico samo v svoji občini. Na lokalnih volitvah volijo tudi tujci, ki stalno prebivajo na območju občine. Tujci lahko volijo župana, ne morejo pa podati kandidature za župana (aktivna volilna pravica).

Dostopnost