Ob vodi

Ohranimo bogastvo voda Osilniške doline izjemno – OB VODI

Osnovni namen projekta OB VODI jeohranjanje okolja za trajnostni razvoj podeželja na območju LAS. Poskrbeli bomo za boljšo ozaveščenost občanov glede odgovornega ravnanja z odpadki, varčevanja z energijo, skratka ohranjanja čiste narave ter za spodbujanje lokalne samooskrbe. To bomo dosegli z izvedbami delavnic, ki jih bomo organizirali tako, da bodo primerne za starejše prebivalstvo, ki v naši občini predstavlja večinsko prebivalstvo ter za ženske, ki imajo v okviru gospodinjstva velik vpliv na ravnanje z odpadki in porabo energije. Projekt bo hkrati tudi promoviral zdrav način življenja, saj bo spodbujal lokalno samooskrbo in stik z naravo, ki na ljudi vpliva pozitivno. To bomo dosegli tako z organizacijo delavnic kot z novo prireditvijo, katere tematika bo varovanje okolja in lokalna samooskrba in bo prebivalce z območja LAS spodbujala k samostojni pridelavi in predelavi kmetijskih, gozdarskih ter živilskih proizvodov, k izmenjavi lokalnih pridelkov ter k zdravemu načinu življenja. S tem bomo tudi oživili dogajanje v urbanem jedru Osilnice.

V okviru operacije, ki bo vplivala na izboljšanje pogojev bivanja, se bo tudi obnovila čistilna naprava v Osilnici. S tem bo čistilna naprava, ki trenutno ne deluje optimalno, zopet odpadno vodo čistila do te mere, da njen izpust v okolje ne bo vplival na onesnaženost. Čistost vode je na tem območju izrednega pomena, saj ima pri nas svoj življenjski prostor marsikatera zaščitena oz. redka rastlinska in živalska vrsta.

 

Z operacijo bomo pozitivno vplivali na varstvo okolja in ohranjanje narave. Za bolj urejeno bivalno okolje ter dvig kakovosti življenja bomo poskrbeli z obnovo obstoječe čistilne naprave, saj bo le ta predstavljala prispevek k ohranjanju stanja okolja.

 

Pričakovani rezultati operacije so obnovljena čistilna naprava v Osilnici, predavanja in delavnice na temo izboljšanja pogojev za bivanje in delo, izobraževalne urice za učence, ki obiskujejo program šole v naravi v Osilnici ter Klepčev sejem.

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Višina sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je 76.474,48 EUR.

 

Dostopnost