Ob vodi

Ohranimo bogastvo voda Osilniške doline izjemno – OB VODI

Osnovni namen projekta OB VODI je ohranjanje okolja za trajnostni razvoj podeželja na območju LAS. Poskrbeli bomo za boljšo ozaveščenost občanov glede odgovornega ravnanja z odpadki, varčevanja z energijo, skratka ohranjanja čiste narave ter za spodbujanje lokalne samooskrbe. To bomo dosegli z izvedbami delavnic, ki jih bomo organizirali tako, da bodo primerne za starejše prebivalstvo, ki v naši občini predstavlja večinsko prebivalstvo ter za ženske, ki imajo v okviru gospodinjstva velik vpliv na ravnanje z odpadki in porabo energije. Projekt bo hkrati tudi promoviral zdrav način življenja, saj bo spodbujal lokalno samooskrbo in stik z naravo, ki na ljudi vpliva pozitivno. To bomo dosegli tako z organizacijo delavnic kot z novo prireditvijo, katere tematika bo varovanje okolja in lokalna samooskrba in bo prebivalce z območja LAS spodbujala k samostojni pridelavi in predelavi kmetijskih, gozdarskih ter živilskih proizvodov, k izmenjavi lokalnih pridelkov ter k zdravemu načinu življenja. S tem bomo tudi oživili dogajanje v urbanem jedru Osilnice.

V okviru operacije, ki bo vplivala na izboljšanje pogojev bivanja, se bo tudi obnovila čistilna naprava v Osilnici. S tem bo čistilna naprava, ki trenutno ne deluje optimalno, zopet odpadno vodo čistila do te mere, da njen izpust v okolje ne bo vplival na onesnaženost. Čistost vode je na tem območju izrednega pomena, saj ima pri nas svoj življenjski prostor marsikatera zaščitena oz. redka rastlinska in živalska vrsta.

 

Z operacijo bomo pozitivno vplivali na varstvo okolja in ohranjanje narave. Za bolj urejeno bivalno okolje ter dvig kakovosti življenja bomo poskrbeli z obnovo obstoječe čistilne naprave, saj bo le ta predstavljala prispevek k ohranjanju stanja okolja.

 

Pričakovani rezultati operacije so obnovljena čistilna naprava v Osilnici, predavanja in delavnice na temo izboljšanja pogojev za bivanje in delo, izobraževalne urice za učence, ki obiskujejo program šole v naravi v Osilnici ter Klepčev sejem.

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Višina sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je 76.474,48 EUR.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.euskladi.si

 

 

Dostopnost