Odprti podatki – OPSI

Kaj so odprti podatki?

Odprti podatki so podatki, ki jih imajo na voljo organizacije (občine, javni zavodi itd.) in ki so ažurni in javno dostopni na enem mestu (kot portal) vsem občanom, podjetjem in drugim organizacijam brez kakršnih koli omejitev za njihovo uporabo.  Podlaga za objavo podatkov je Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in Uredba o posredovanju in ponovni uporabi IJZ (Uredba), ki nalaga organizacijam javne uprave, da objavijo evidence in podatkovne zbirke tudi na portal odprtih podatkov OPSI.

Katere evidence ima Občina Osilnica na voljo kot odprte podatke?

Dostopnost