Nadomestne volitve dveh članov občinskega sveta 2021

Spoštovani,

Občinska volilna komisija Občine Osilnica je na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalnih volitvah sprejela Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Osilnica.
Nadomestne volitve  bodo v nedeljo 5. 12. 2021.

 

PREDČASNO GLASOVANJE
Predčasno glasovanje bo potekalo v prostorih bivšega obrata Tekstilana, Osilnica 11b, 1337 Osilnica, v sredo 1. 12. 2021 med 7. in 19. uro.

GLASOVANJE NA DOMU (81.člen ZLV)  
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (1. 12. 2021).
  •    Obrazec glasovanje na domu v prilogi GLASOVANJE-OBRAZCI.
GLASOVANJE PO POŠTI (75.člen ZLV)
Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (24. 11. 2021).
  •    Obrazec za glasovanje po pošti v prilogi GLASOVANJE-OBRAZCI.

 

POROČILO O IZIDU VOLITEV

Porocilo o izidu volitev

 

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil nadomestnih volitev 

Sklep o razpisu nadomestnih volitev

Sklep o dnevu predčasnih volitev

Sklep – določitev volišč

Ugotovitveni sklep

Javni poziv – predlaganje članov volilnih odborov

Predlog za člana volilnega odbora s soglasjem

 

KANDIDATURE

Obvestilo po gospodinjstvih – seznam potrjenih kandidatur (002)

Seznam vloženih in potrjenih kandidatur

Obvestilo vlagateljem kandidatur za dva člana Občinskega sveta Občine Osilnica

OBR_ LV-2-PODPORA KANDIDATURI

OBR_LV-6_kandidatura_obrazec

OBR_LV-8_ soglasje kandidata

OBR_LV-10_zapisnik_politična stranka_občinski svet_večinski sistem

OBR_LV-12_seznam_politična stranka-1

OBR_LV-16 – Volilna kampanja_Obvestilo o organizatorju VK

SEJE

Zapisnik 3. redne seje OVK Občine Osilnica

Zapisnik 4. seje OVK z dne 12.10

Zapisnik 5. seje OVK Občine Osilnica

Zapisnik 6. seje OVK

Sklic 7. seje OVK Občine Osilnica z gradivom

Zapisnik 7. seje OVK Občine Osilnica

Zapisnik 8. seje OVK Obcine Osilnica

 

Dostopnost