LOKALNE VOLITVE 2018

Volitve za župana ter člane občinskega sveta Občine Osilnica so razpisane za 18.11.2018. Volilna opravila začnejo teči s 03.09.2018.

Za vsa vprašanja v zvezi z Lokalnimi volitvami, naslovljena na  Občinsko volilno komisijo, nam lahko posredujete na el. naslov: ovk.osilnica@gmail.com.

URADNI REZULTATI VOLITEV SE NAHAJAJO V ZAPISNIKU OVK Z DNE 19.11.2018. OBA ZAPISNIKA, TAKO ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA KOT ZA ŽUPANA, STA OBJAVLJENA NA DESNI STRANI.

Na desni strani objavljamo obvestilo organizatorjem lokalnih volitev, prejeto s strani Službe za pridobivanje knjižničnega gradiva Narodne in univerzitetne knjižnice.

DATOTEKE:
PDF sklep – tiskanje glasovnic [28,66 KB]
DOC Obvestilo organizatorjem volilnih kampanj [327,17 KB]
PDF SKLEP O POSTOPEK IZVEDBE ŽREBANJA ZA DOLOČITEV VRSTNEGA REDA KANDIDATUR [42,46 KB]
PDF POTRJEN ZAPISNIK 2. SEJE OVK Z DNE 12.09.2018 [124,64 KB]
PDF DOPIS PREDSTAVNIKOM KANDIDATUR – ŽREB 25.10.2018 [28,33 KB]
PDF Potrjen zapisnik 1. redne seje OVK Občine Osilnica z dne 03.09.2018 [168,67 KB]
PDF sklep o številu potrebne podpore volivcev za vložitev kandidature za člana OS [38,41 KB]
PDF Izjava kandidata, predlaganega v volilni odbor [26,28 KB]
PDF Obrazec 1 – predlog za člana volilnega odbora [24,40 KB]
PDF Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje predsednikov, članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov [81,82 KB]
PDF Ugotovitveni sklep o številu potrebne podpore volivcev za vložitev kandidature za župana [41,93 KB]
PDF Ugotovitveni sklep o denarnih nadomestilih [41,60 KB]
PDF Sklep o določitvi volišč na območju Občine Osilnica [43,80 KB]
PDF Sklep o številu članov OS [37,29 KB]
PDF potrjen zapisnik 5. redne seje OVK, 12.11.2018 [128,04 KB]
PDF DOPOLNJENA NAVODILA ZA ODDAJO PREDVOLILNIH PLAKATOV [58,36 KB]
PDF kontakti dežurnih oseb na UE [254,72 KB]
PDF sklep – predaja gradiva za predčasno glasovanje [39,90 KB]
PDF zapisnik 3. redne seje OVK – 19.10.2018 [90,47 KB]
PDF sklep – predčasno glasovanje [34,72 KB]
PDF sklep – oblika glasovnic [26,57 KB]

Dostopnost