Program varnosti Občine Osilnica

Na podlagi 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/2008 in 5/2008 -popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 24. redni seji dne 04.07.2014 sprejel

S  K  L  E  P

o sprejemu programa varnosti Občine Osilnica

 

1. člen

Občinski program varnosti Občine Osilnica je temeljni strateški dokument, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev občine.

Občinski svet Občine Osilnica potrjuje in sprejema občinski program varnosti v predloženi obliki.

2. člen

Program varnosti je narejen v skladu z veljavno zakonodajo.

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta.

Št. 032-0004/2013/6
Osilnica, dne 04.07.2014

VOLF Antun, župan

Program varnosti Občine Osilnica se nahaja v priponki.

DATOTEKE:
PDF Program varnosti Občine Osilnica [904,54 KB]

Dostopnost