Sklici sej občinskega sveta občine Osilnica

5. redna seja

Sklic 5. redne seje

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2023

Tehnična posodobitev_opn_graficni_del

Elaborat_tp opn

Stališča do pripomb

 

4. redna seja

Sklic 4. redne seje

2. rebalans proračuna za leto 2023

 

3. redna seja

Sklic 

Gradivo

Zaključni račun 2022

1. rebalans proračuna za leto 2023

 

2. redna seja

Sklic z gradivom

 

1. dopisna seja

Sklic 

Gradivo

Glasovnica

 

1. konstitutivna seja

Sklic 

 

 

 

Leto 2021 – 2022

Sklic 25. redne seje

2. rebalans proračuna Občine Osilnica za leto 2022

 

Sklic 24. redne seje

Proračun Občine Osilnica za leto 2023 – 1. obravnava

 

Sklic 7. dopisne seje z gradivom

Sklic 6. dopisne seje z gradivom

 

Sklic 23. redne seje OS Občine Osilnica

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2022

 

 

 

Sklic 22. seje z gradivom

Splošni del – Tabela

Rekapitulacija po PU- Tabela

Rebalans Proračuna 2022

Programska klasifikacija- Tabela

Posebni del- Tabela

NRP- Tabela

Funkcionalna klasifikacija- Tabela

 

 

 

 

Sklic 21. seje OS      in    Zaključni račun proračuna za leto 2021

Sklic 20. seje OS Občine Osilnica z gradivom, 17.12.2021   

Sklic 19. redne seje za dan, 3.12.2021 – 1. del

Sklic 19. redne seje za dan, 3.12.2021 – 2. del

 

 

PDF sklic 6. redne seje

 

Dostopnost