Nadomestne volitve enega člana Občinskega sveta Občine Osilnica 2024

 

RAZPIS VOLITEV

Sklep o razpisu lokalnih volitev

Rokovnik volilnih opravil

Ugotovitveni sklep – število podpisov

Javni poziv za predlaganje članov volilnih odborov

 

KANDIDATURE

Obvestilo vlagateljem kandidatur

Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov

Kandidatura za nadomestne volitve

Soglasje s kandidaturo za člana občinskega sveta

Obvestilo invalida o glasovanju po pošti

Podatki o organizatorju volilne kampanje

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur

Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev kandidature za člana občinskega sveta

 

 

Dostopnost