Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Občinski svet Občine Osilnica je na svoji 9. redni seji dne 10.7.2020 potrdil ustanovitev Skupnega  sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin Kočevje, Kostel in Osilnica. Sklep se nahaja na desni strani.

Občinski svet Občine Osilnica je na svoji 18. redni seji dne, 08.12.2017 imenoval člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v naslednji sestavi:

– Josip Tomac (Policijska postaja Kočevje),

– Matej Štimec (predstavnik občanov),

– Tina Južnič (učiteljica na POŠ Osilnica) ter

– Erik Klepac (redar Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica).

DATOTEKA:
PDF Skupni svet za preventivo in varnost v cestnem prometu občin Kočevje, Kostel in Osilnica [73,84 KB]
PDF Sklep o ustanovitvi Skupnega sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu občin Kočevje, Kostel in Osilnica [1.644,26 KB]

Dostopnost