Javni razpisi in objave

Javni razpis in Vloga za zaposlitev  za delovno mesto SVETOVALEC III za določen čas nadomeščanja začasno odsotnega javnega uslužbenca.
___________________________________________________________________

Povabilo k oddaji ponudbe (in obrazci) za izvajanje zimske službe na občinskih cestah občine Osilnica v zimski sezoni 2023/2024.

 

___________________________________________________________________

 

Povabilo k oddaji ponudbe za obnovo lokalnih cest in javnih poti na območju Občine Osilnica in Obrazci.

 

___________________________________________________________________

 

Javni razpis  in VLOGA za sofinanciranje dejavnosti in programov društev v letu 2023.

 

___________________________________________________________________

 

Javni razpis in Obrazec za prijavo na razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

 

___________________________________________________________________

 

JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Osilnica za leto 2023

Prijavni obrazec s prilogami

Obrazci za predložitev zahtevka za izplačilo sredstev

 

___________________________________________________________________

Javni razpis za dodelitev denarnega prispevka
Objavljamo Javni razpis in VLOGO za dodelitev denarnega prispevka iz občinskega proračuna dijakom in študentom za šolsko oz. študijsko leto 2023/2024.
___________________________________________________________________

Javni razpis za dodelitev enkratnega denarnega prispevka

 

Objavljamo Javni razpis  za dodelitev enkratnega denarnega prispevka za učence v šolskem letu 2023/2024 in

vlogo za uveljavljanje pravice do enkratnega denarnega prispevka za učence.

 

___________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Osilnica
__________________________________________________________________
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost