Javni razpisi in objave

AKTUALNI JAVNI  RAZPISI:
(vse JAVNE RAZPISE, ter VLOGE najdete na desni strani)

____________________________________________________________________

Zaradi velikega zanimanja, Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje, podaljšuje rok za prijavo na JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022.

Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka in osebe s statusom študenta, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v občini Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Loški Potok ali Velike Lašče.

Obrazec – Vloga za uveljavljanje pravice do štipendije je na voljo na sedežu Radia Univox, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje in na spletni strani ter na spletnih straneh omenjenih občin. Informacije in dodatna pojasnila lahko vlagatelji pridobijo na telefonski št. 01/893 99 10 oziroma na elektronskem naslovu: uros.novak@univox.si

Podaljšan rok za oddajo vlog je 22. oktober.

FUNDACIJA – Javni poziv in vloga za leto 2021-2022 (1)

____________________________________________________________________

 

Spoštovani,

v Uradnem listu RS, št. 131/2021, ki je izšel 20. 8. 2021, sta objavljena dva razpisa Eko sklada, in sicer:

Skupna višina nepovratnih in povratnih sredstev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 2.000.000,00 EUR, od tega znaša višina nepovratnih

sredstev  500.000,00 EUR, višina sredstev za kredite pa 1.500.000,00 EUR.

 

Skupna višina nepovratnih sredstev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 500.000,00 EUR.

 

Na oba razpisa se lahko prijavijo:

  • fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani);
  • lokalne skupnosti;
  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

Rok za prijavo na oba razpisa je 31. 12. 2021.

____________________________________________________________________

 

S PONI-jem do podjetniškega znanja in lastnega podjetja

 

Na Razvojnem centru Novo mesto že drugo leto izvajajo projekt Podjetno nad izzive (PONI), s katerim svetovalno, mentorsko ter finančno spodbujajo in podpirajo potencialne podjetnike. Torej tiste, ki imajo podjetniško idejo in jo želijo uresničiti. Bodoče podjetnike v sklopu projekta za štiri mesece redno zaposlijo na Razvojnem centru Novo mesto. V tem obdobju jim pomagajo, da svojo poslovno idejo prek učinkovitega poslovnega modela in poslovnega načrta razvijejo do te stopnje, da je prehod na samostojno podjetniško pot lažji in dolgoročen uspeh novoustanovljenega podjetja bolj verjeten. Z znanjem, izkušnjami in nasveti bodočim podjetnikom na različnih področjih pomagajo njihovi mentorji, svetovalci ter že uveljavljeni in prekaljeni podjetniki. Bodoči podjetniki delajo v ustvarjalnem okolju Podjetniškega inkubatorja Podbreznik ter tako vzpostavijo mrežo partnerstev in poslovnih poznanstev že pred začetkom samostojne poti. Za čas vključitve v projekt prejemajo redno mesečno plačo ter imajo vse pravice, ki izhajajo iz rednega delovnega razmerja. Po končanem obdobju vključitve v projekt so ustrezno pripravljeni za samostojno podjetniško pot in ustanovitev lastnega poslovnega subjekta.
Na Razvojnem centru Novo mesto je junija svoje poslovne ideje začela razvijati že tretja skupina bodočih podjetnikov. Naslednja priložnost za vključitev v projekt pa bo že v avgustu, ko bo na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto objavljen nov javni razpis za vključitev. Med prijavljenimi kandidati bodo zopet izbrali 11 udeležencev projekta.
Več o projektu preberite na spletni strani: www.rc-nm.si/podjetno-nad-izzive. Za dodatne informacije pokličite, pišite ali jih  obiščite: info@rc-nm.si, vesna.colic@rc-nm.si, 041 325 722.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

____________________________________________________________________


Razpis za digitalno transformacijo MSP

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v Uradnem listu RS št. 97/2021 objavil razpis, v skupni vrednosti 30 mio EUR, ki je v celoti financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in virov ReactEU.Gre za že peto naložbo iz pobude ReactEU za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov v višini do 60 %, za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.

V okviru razpisa P4D ReactEU bodo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi, pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR.

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=124

____________________________________________________________________
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022. Med upravičena območja sodijo tudi občine Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica.
____________________________________________________________________

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je objavil javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Predstavitev razpisa je v prilogi na desni strani.

.

 

________________________________________________

 

 

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P4L 2020 – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. Gre za produkt, katerega bodo lahko koristila podjetja v lesnopredelovalni panogi, vendar le tista, ki uvajajo nove ali izboljšane izdelke na področju rabe in obdelave lesa in lesnih tvoriv, ter imajo registrirano glavno dejavnost znotraj oddelka C16 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali oddelka C31 – proizvodnja pohištva – razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic.
Več v priponki na desni strani.
                    
                          _________________________________________________

 

Ker se bližajo toplejši dnevi, z njimi pa se povečuje možnost neviht z udari strel, želijo na Telekomu Slovenije uporabnike tudi letos spomniti na to, da je potrebno pred nevihto iz električnega in komunikacijskega omrežja izklopiti vse komunikacijske naprave. Le na ta način lahko namreč vsak sam poskrbi za to, da bo komunikacijska oprema tudi ob udaru strele ostala nepoškodovana. Ob tem so pripravili tudi brezplačno storitev Strela alarm, prek katere lahko občani v realnem času in na našem območju, pridobite informacijo o strelah.

V prilogi se za osveščanje občanov nahaja kratko besedilo.

Za kakršnekoli dodatne informacije so vam na voljo na e-naslovu pr@telekom.si.

 

_____________________________________________________
V času izrednih razmer vam družba Butan plin omogoča BREZPLAČNO dostavo plina v Zeleni jeklenki na dom, geslom SOLIDARNOST.  Naročila sprejemajo na številki 080 2005 oziroma preko spletnega obrazca. (Več v priponki spodaj.)

DATOTEKE:
PDF Spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu [104,40 KB]
DOC preventivno.ukre panje.ob.poletnih.nevihtah.docx [102,43 KB]
DOC brezplacna.dosta va.zelene.jeklenke.docx [14,40 KB]
PDF Obrazec JR.MV-1 [33,22 KB]
PDF Obrazec JR.MV-1 [43,49 KB]
DOC Objava poziva za izbor najemnika mobilne stiskalnice soka z možnostjo odkupa [38,39 KB]
PDF Javni razpis za dodelitev enkratnega denarnega prispevka za učence (z vlogo) [107,04 KB]
PDF Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev v letu 2021 z vlogo [109,55 KB]
PDF COVID mikrokredit [122,09 KB]

Dostopnost