Lokalne volitve 2010

LOKALNE VOLITVE 2010

Na desni strani se nahajata:

• Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Osilnica in
• Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Osilnica.

IZIDI LOKALNIH VOLITEV 2010 Z DNE, 10. OKTOBER 2010:

• za župana Občine Osilnica je izvoljen Antun VOLF;
• za člane Občinskega sveta Občine Osilnica, so bili izvoljeni:

– Anamarija Štimec;

– Mladen Žagar;

– Stanko Janeš;

– Zdravko Osvald;

– Cvetko Vesel;

– Jožef Štimec in

– Geraldine Frbežar.

——————————————————————————–

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Občinski svet Občine Osilnica je na svoji 27. redni seji dne, 16.07.2010 sprejel naslednji sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občne Osilnica za dobo 4 let:

– predsednik: g. Blaž Volf, občina stalnega prebivališča je občina Kočevje;

– namestnica predsednika: ga. Nataša Prelesnik, občina stalnega prebivališča je občina Kočevje;

– članica: Tanja Žagar, občina stalnega prebivališča je občina Osilnica;

– namestnica članice: Darja Vesel, občina stalnega prebivališča je občina Osilnica;

– članica: Tatjana Žagar, občina stalnega prebivališča je občina Osilnica;

– namestnica članice: Brigita Fabiani, občina stalnega prebivališča je občina Osilnica;

– članica: Renata Žagar, občina stalnega prebivališča je občina Osilnica;

– namestnik člana: Denis Jauk, občina stalnega prebivališča je občina Osilnica.

V nadaljevanju je Občinska volilna komisija na svoji 1. redni seji, ki je bila 16.08.2010, sprejela naslednje sklepe:

1. Sklep, da se za tajnico Občinske volilne komisije Občine Osilnice imenuje Bernardo Čop, dipl. ekon., zaposleno v občinski upravi Občine Osilnica, na delovnem mestu Svetovalec III.

2. Ugotovitveni sklep, ki določa, da ima Občinski svet Občine Osilnica 7 članov ter da se člani volijo kot eni volilni enoti.

3. Sklep o voliščih, in sicer so za izbor rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Osilnica in rednih volitev župana Občine Osilnica na območju Občine Osilnica določena naslednja volišča:

– na 1. volišču, ki bo v vasi Osilnica, Osilnica št. 11 – dvorana, glasujejo tisti, ki stanujejo v vaseh: Bezgovica, Križmani, Malinišče, Osilnica, Padovo pri Osilnici, Podvrh, Ribjek, Sela, , Spodnji Čačič, Strojiči in Zgornji Čačič;

– na 2. volišču, ki bo v vasi Papeži v hiši Turk Evgena, Papeži št. 3, glasujejo tisti, ki stanujejp v vaseh: Belica, Bezgarji, Papeži in Žurge;

– na 3. volišču, ki bo v vasi Bosljiva Loka, Bosljiva Loka št. 15A, v prostorih Prodajalne Ana, glasujejo tisti, ki stanujejo v vaseh: Bosljiva Loka, Grintovec pri Osilnici , Ložec, Mirtoviči.

DATOTEKE:
DOC Poročilo OS [36,35 KB]
DOC Poročilo – župan [31,23 KB]

Dostopnost