Lokalne volitve 2022

Javni seznam kandidatov – Lokalne volitve 2022

 

Vsa vprašanja v zvezi z Lokalnimi volitvami, naslovljena na  Občinsko volilno komisijo, nam lahko posredujete na el. naslov: ovk.osilnica@gmail.com.

 

Na povezavi Pregled kandidatov najdete seznam kandidatov, spremljali boste lahko tudi volilno udeležbo, izide glasovanja ter obvestila o poteku volitev.

 

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Osilnica 

Rokovnik volilnih opravil:  Rokovnik volilnih opravil LV 2022_

 

 

SEJE OVK

 

Sklic 2. dopisne seje OVK z gradivom

 

Sklic 5. seje OVK, 15.11.2022

Zapisnik 5. redne seje OVK

 

Sklic 1. dopisne seje OVK z gradivom

Zapisnik 1. dopisne seje OVK

 

 

4. seja OVK

Zapisnik 4 seje OVK Občine Osilnica

Sklep – glasovnici

Predlog – glasovnica – župan

Predlog – glasovnica – občinski svet

Sklep – tiskanje glasovnic, inštrukcije

 

 

Sklic 3.seje OVK, 24.10.2022

Zapisnik 3 seje OVK Občine Osilnica

 

Sklic  2. seje OVK, 15.9.2022

Zapisnik 2. redne seje OVK

 

Sklic 1. seje OVK, 5.9.2022

Poziv – volilni odbori

Sklep o določitvi volišč

Sklep o imenovanju tajnika OVK

Sklep za izvedbo predčasnega glasovanja

Število potrebnih podpisov za župana

Število potrebnih podpisov za člana občinskega sveta

Ugotovitveni sklep – volilna enota

Zapisnik 1. seje OVK

 

 

KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Podpora_kandidaturi_za_zupana_SLO

Podpora_kandidaturi_za_clana_obcinskega_sveta_oz_listi_kandidatov_SLO

 

OBRAZCI

Potrdilo_o_vlozitvi_kandidature_za_clana_obcinskega_sveta_vzorec (3)

Potrdilo_o_vlozitvi_kandidature_za_zupana_vzorec (3)

Seznam_udelezencev_pri_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidatur_vzorec (3)

Soglasje_s_kandidaturo_za_clana_obcinskega_sveta_LV_vzorec (3)

Zapisnik_o_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidature_za_clana_obcinskega_sveta_LV_vzorec.docx (3)

Zapisnik_o_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidature_za_zupana_LV_vzorec (3)

 

Kandidatura_za_lokalne_volitve_vecinski_volilni_sistem_instruktivni_obrazec_LV_2022 (4)

Kandidatura_za_zupana_instruktivni_obrazec_LV_2022 (4)

Šifrant stopnje in naziva izobrazbe

 

OBR_LV-5-soglasje_zupan (3)

Obvestilo_invalida_o_enkratnem_glasovanju_po_posti_na_obmocju_Republike_Slovenije_vzorec (3)

Podatki_o_organizatorju_volilne_kampanje_instruktivni_obrazec_LV_2022 (3)

 

VOLILNI ODBORI

Obrazec za predlog člana volilnega odbora -lokalne volitve 2022 (1)

Dostopnost