Proračun Občine Osilnica

DATOTEKE:

Sklep – Proračun 2023

Proračun Občine Osilnica za leto 2023       https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3662/odlok-o-proracunu-obcine-osilnica-za-leto-2023

 

 

Proračun 2022 – 1. del

Proračun 2022 – 2. del

 

 

Odloki o proračunih Občine Osilnica v mandatu 2018 -2022:

– Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2021:  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1812/odlok-o-rebalansu-proracuna-obcine-osilnica-za-leto-2021?h=

– Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2020: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1811/odlok-o-zakljucnem-racunu-proracuna-obcine-osilnica-za-leto-2020?h=

– Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0135/odlok-o-proracunu-obcine-osilnica-za-leto-2021

– Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2020:https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2043/odlok-o-rebalansu-proracuna-obcine-osilnica-za-leto-2020

– Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2019: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2042/odlok-o-zakljucnem-racunu-proracuna-obcine-osilnica-za-leto-2019

– Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2020: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0440/odlok-o-proracunu-obcine-osilnica-za-leto-2020 
Proračun Občine Osilnica za leto 2020 – DOC Proračun Občine Osilnica za leto 2020 [1.441,28 KB

– Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2019: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2542/odlok-o-rebalansu-proracuna-obcine-osilnica-za-leto-2019

– Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2019: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0859/odlok-o-proracunu-obcine-osilnica-za-leto-2019

– Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica januar – marec 2019:
www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0085/sklep-o-zacasnem-financiranju-obcine-osilnica-v-obdobju-januar-marec-2019

 

 

Odloki o proračunih Občine Osilnica v mandatu 2014 – 2018:
– Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2016 se nahaja na spodnji povezavi:
https://www.uradni-list.si/1/content?id=125345
– Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2017 se nahaja na spodnji povezavi:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0321/odlok-o-proracunu-obcine-osilnica-za-leto-2017

– Odlok o proračunu občine Osilnica za leto 2018 se nahaja na spodnji povezavi:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0719/odlok-o-proracunu-obcine-osilnica-za-leto-2018

 

Odloki o proračunih Občine Osilnica v mandatu 2010-2014:
– Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2011
– Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2011 (nahaja se na desni strani)
– Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2012 se nahaja na spodnji povezavi:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp urlurid=20123382
-Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2013 se nahaja na spodnji povezavi:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112554
 Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2014 se nahaja na spodnji povezavi:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=115834
 Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2015 se nahaja na spodnji povezavi:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=121231#!/Odlok-o-proracunu-Obcine-Osilnica-za-leto-2015

 

Dostopnost