S kolesom od nature do kulture

Podukrep 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

 

Naziv projekta: S kolesom od nature do kulture

 

Povzetek:

V okviru projekta bomo naredili analizo stanja obstoječih kolesarskih poti na celotnem območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD)  in  pripravili nabor kolesarskih poti. Izbrane poti, ki bodo imele največ potenciala za turistični razvoj in vsebinsko nadgradnjo, bomo retrasirali in jih povezali z lokalnimi ponudniki, določili izhodiščne točke posameznih poti ter na tak način smiselno povezali poti znotraj območja LAS PPD. Pripravili bomo digitalni kolesarski turistični vodnik, ki bo zajemal nove inovativne turistične programe za različne ciljne skupine (družinsko kolesarjenje, turistično kolesarjenje, izletniško kolesarjenje, zahtevnejše kolesarjenje, manj zahtevno kolesarjenje), za celotno območja LAS PPD. Kolesarski turistični vodnik bo vseboval opise kolesarskih poti, namige za obisk/ogled lokalne ponudbe, slike, parametre o posamezni poti, kot so razdalja, in višinski profili poti. Uporabnikom bo ponujena možnost izvoza gpx. datoteke posamezne poti na pametni telefon. Kupili bomo kolesarsko opremo (gorska e-kolesa, čelade, držala za telefon), s katero bomo na območju LAS PPD razvili dodatno storitev na področju kolesarjenja – možnost izposoje gorskih e-koles na celotnem območju LAS PPD. Sodelujoči partnerji bodo kupili kvalitetna e-kolesa, ki bodo olajšala gibanje po zahtevnejših terenih. S tem bodo približali doživetje naravnega okolja vsem skupinam, še posebej pa tistim, ki so zaradi fizičnih omejitev nezmožni za kolesarjenje na daljše razdalje (mlajši, starejši). V želji, da inovativne turistične produkte predstavimo potencialnim uporabnikom ter za večjo prepoznavnost novega inovativnega turističnega produkta, pa bomo izvedli še promocijske aktivnosti projekta in novega turističnega produkta.  Ker je kolesarjenje zanimivo tudi z ekonomskega vidika, saj predstavlja pomemben turistični produkt, katerega razvoj zahteva dobro organizacijo bomo vzpostavili mrežo izobraženih gorsko kolesarskih vodnikov na celotnem območju LAS PPD, saj bomo organizirali strokovno usposabljanje Turnokolesarski vodnik 1, s katerim bodo udeleženci pridobili naziv strokovni delavec 1 v panogi planinstvo – alpinizem, interna klasifikacija: Turnokolesarski vodnik 1.

 

Cilji operacije:

Povečati prepoznavnost območja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe;

Povezati in povečati lokalno turistično ponudbo;

Spodbujanje trajnostnega oziroma zelenega turizma s spodbujanjem uporabe sredstev trajnostne mobilnosti (kolesarstva).

Rezultati:

Izvedenih 8 delavnic ali dogodkov za ranljive skupine (mladi, starejši in druge ranljive skupine);

Izvedeno 1 strokovno usposabljanje Turnokolesarski vodnik 1;

Oblikovan in izdelan 1 celostni digitalni kolesarski vodnik za celotno območje LAS PPD;

Vzpostavljenih 8 lokacij izposoje koles – vzpostavljena mreža izposoje e-koles v vsaki občini iz območja LAS PPD.

 

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

PRP 2014–2020

Kolesarske poti v Osilnici

 

 

Kolesarski vodniki:

   

Dostopnost