Neuradno prečiščena besedila

Spoštovani!

V tej rubriki se nahajajo vsa neuradno prečiščena besedila Občine Osilnica, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina Osilnica ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

DATOTEKE:
PDF Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč [251,83 KB]
PDF Odlok o gospodarskih javnih službah [384,52 KB]
PDF Odlok o oskrbi s pitno vodo [239,65 KB]
PDF NI V VELJAVI – Sklep o imenovanju občinske volilne komisije [245,75 KB]
PDF NI V VELJAVI – Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjih [353,31 KB]
PDF NI V VELJAVI – Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva [248,37 KB]
PDF Odlok o podeljevanju priznanj Občine Osilnica [277,22 KB]
PDF Poslovnik Nadzornega odbora Občine Osilnica [115,88 KB]
PDF Poslovnik Občinskega sveta Občine Osilnica [301,16 KB]
PDF Statut občine Osilnica [215,33 KB]

Dostopnost