Leto 2021

Svetovni dan hrane

16. oktobra obeležujemo svetovni dan hrane. Ker je prehrana eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje,…

Župan

DELOVNO PODROČJE ŽUPANA V okviru svojih pristojnosti župan predvsem: • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun…

Dostopnost