Register predpisov lokalnih skupnosti

Register vseh predpisov Občine Osilnica se nahaja na spletnem mestu Pis-O (Register lokalnih skupnosti), ki vsebuje predpise lokalnih skupnosti s povezavami na Pravno – Informacijski sistem.

Na desni strani pa se nahajajo predpisi Občine Osilnica, razvrščeni po posameznih letih.

RPLS – REGISTER PREDPISOV LOKALNIH SKUPNOSTI:

Register je brezplačen in se dopolnjuje s tekočimi objavami. Sproti se ga dopolnjuje tudi z objavami za nazaj do vključno leta 1991.

Register predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti povezuje zbirke samoupravnih lokalnih skupnosti in Javnega podjetja Uradni list RS.

Register upravlja, vodi in koordinira Uradni list RS. Objavljeni podatki so informativnega značaja, kar pomeni, da za pravilnost in popolnost Javno podjetje Uradni list RS ne prevzema nobene odgovornosti, in da so pravno veljavni le podatki in besedila pravnih aktov, objavljenih v uradnih glasilih.

RPLS se nahaja na povezavi: www.rpls.si/PredpisiObcine.aspx

DATOTEKE:
DOC Predpisi lokalne skupnosti po letih [123,90 KB]

Dostopnost