Rebalans proračuna občine

 

2. rebalans proračuna za leto 2023    https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2053/odlok-o-spremembah-odloka-o-proracunu-obcine-osilnica-za-leto-2023

1. rebalans proračuna za leto 2023    https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-1297/odlok-o-rebalansu-proracuna-obcine-osilnica-za-leto-2023 

Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2023

 

 

 

 

2. rebalans proračuna Občine Osilnica za leto 2022     https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3661/odlok-o-rebalansu-proracuna-obcine-osilnica-za-leto-2022

Rebalans Proračuna 2022         https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2331/odlok-o-rebalansu-proracuna-obcine-osilnica-za-leto-2022

 

2. Rebalans proračuna za leto 2021 – 1. del

2. Rebalans proračuna za leto 2021 – 2. del

Dostopnost