Proračun Občine Osilnica

IZRAZ BESEDE “PRORAČUN” NEKOČ IN DANES:

Nekoč:

IZRAZ “BUDŽET” JE V SLOVENŠČINO PRODRL IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA, KJER JE PRVOTNO PREDSTAVLJAL TORBO, V KATERI JE IMEL KRALJ SPRAVLJEN DENAR ZA JAVNE IZDATKE.

Danes:

IZRAZ “PRORAČUN” SE UPORABLJA ZA LETNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DRUŽBENO- POLITIČNIH SKUPNOSTI (državni, občinski proračun).

Odloki o proračunih Občine Osilnica v mandatu 2006-2010:
– Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2007
– Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2008
– Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2008
– Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2009
– Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2009
– Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2010
– Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2010

Odloki o proračunih Občine Osilnica v mandatu 2010-2014:
– Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2011
– Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2011 (nahaja se na desni strani)
– Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2012 se nahaja na spodnji povezavi:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp urlurid=20123382
-Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2013 se nahaja na spodnji povezavi:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112554
 Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2014 se nahaja na spodnji povezavi:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=115834
 Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2015 se nahaja na spodnji povezavi:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=121231#!/Odlok-o-proracunu-Obcine-Osilnica-za-leto-2015

Odloki o proračunih Občine Osilnica v mandatu 2014 – 2018:
– Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2016 se nahaja na spodnji povezavi:
https://www.uradni-list.si/1/content?id=125345
– Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2017 se nahaja na spodnji povezavi:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0321/odlok-o-proracunu-obcine-osilnica-za-leto-2017

– Odlok o proračunu občine Osilnica za leto 2018 se nahaja na spodnji povezavi:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0719/odlok-o-proracunu-obcine-osilnica-za-leto-2018
NA DESNI STRANI SE NAHAJA PRORAČUN OBČINE OSILNICA ZA LETO 2018.

Odloki o proračunih Občine Osilnica v mandatu 2018 -2022:

– Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica januar – marec 2019:
www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0085/sklep-o-zacasnem-financiranju-obcine-osilnica-v-obdobju-januar-marec-2019

– Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2019: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0859/odlok-o-proracunu-obcine-osilnica-za-leto-2019

– Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2019: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2542/odlok-o-rebalansu-proracuna-obcine-osilnica-za-leto-2019

– Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2020: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0440/odlok-o-proracunu-obcine-osilnica-za-leto-2020

– Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2020: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2043/odlok-o-rebalansu-proracuna-obcine-osilnica-za-leto-2020

DATOTEKE:
OBR Občinska uprava 2018 [254,46 KB]
OBR Odhodki 2018 [145,41 KB]
OBR Občinski svet 2018 [48,13 KB]
OBR Načrt razvojnih programov 2018 [89,09 KB]
OBR Funkcionalna klasifikacija [30,72 KB]
OBR Nadzorni odbor 2018 [36,35 KB]
DOC KN 2018 – 2019 [88,58 KB]
DOC Proračun 2018 [1.333,25 KB]
DOC Sklep – proračun 2018 – javna obravnava [32,26 KB]
PDF 1. rebalans 2018 [2.780,19 KB]
PDF Proračun Občine Osilnica za leto 2018 z obrazložitvijo [1.083,92 KB]
OBR Župan 2018 [34,82 KB] OBR Rekapitulacija 2018 [29,70 KB]
OBR Račun FTN 2018 [45,06 KB]
OBR Račun financiranja 2018 [47,10 KB]
OBR Račun financiranja 2018 2 [47,10 KB]
OBR Prihodki 2018 [146,94 KB]
OBR Programska klasifikacija 2018 [113,15 KB]

Dostopnost