Načrti zaščite in reševanja

Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih ali drugih nesrečah.

Temelji na:
• oceni ogroženosti,
• predlogih za zaščito, reševanje in pomoč, ki izhajajo iz ocene ogroženosti,
• razpoložljivih silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč.

Načrt se izdela se za vsako vrsto nesreče posebej.

*Načrti zaščite in reševanja Občine Osilnica se nahajajo na desni strani.

DATOTEKE:
PDF Načrt – požar [703,71 KB]
PDF Načrt – poplave [1.064,65 KB]
PDF Načrt – jedrska nesreča [1.007,18 KB]
PDF Delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemijepandemije nalezljive bolezni pri ljudeh [707,47 KB]
PDF Deli Načrta zaščite in reševanja ob potresu, potrjen dne 16.10.2015 [1.972,39 KB]

Dostopnost