Volitve LAS

Z novimi člani organov LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v programsko obdobje 2021-2027

Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (LAS) je lokalno partnerstvo članov iz zasebnega (nevladnega), javnega in gospodarskega sektorja, ki obsega osem občin: Osilnico, Kostel, Kočevje, Ribnico, Sodražico, Loški Potok, Velike Lašče in Dobrepolje.

LAS bo v začetku leta 2024 začel objavljati javne pozive za nepovratna sredstva, na katere se lahko prijavijo upravičenci kot so občine, (javni) zavodi, podjetja in društva s sedežem na območju LAS, ki v projektu sodelujejo in z njegovo izvedbo razvijajo naše lokalno okolje na različnih področjih. To so lahko nove storitve in dogodki za starejše, otroke, razvoj turizma, razvoj samooskrbe, ureditev vaških jeder in prostorov za druženje, digitalizacija podeželskih območij, spodbujanje  medgeneracijskega sodelovanja in še veliko več. Kaj vse se lahko izvede z LEADER/CLLD sredstvi (iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj) je zapisano v Strategiji lokalnega razvoja, ki bo predvidoma potrjena v začetku decembra 2023.

Za delovanje Lokalne akcijske skupine so potrebni tudi organi LAS – Skupščina s Predsednikom in Podpredsednikom, Upravni odbor ter Nadzorni odbor, katerim se je prav v začetku novembra iztekel štiriletni mandat. Razpisali smo redne volitve članov v organe LAS, ki so potekale na 4. seji Skupščine LAS, 22. novembra 2023. Nova sestava organov LAS je naslednja:

 

Predsednik: dr. Vladimir Prebilič

Podpredsednica: Metka Starič

 

Upravni odbor:

Javni sektor: dr. Vladimir Prebilič, Občina Kočevje; Matjaž Hočevar, Občina Velike Lašče; Samo Pogorelc, Občina Ribnica

Gospodarski sektor: Albin Likar, LUKA, turizem in trgovina, d.o.o.; Aleš Marolt, Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o.; Gregor Pirc, In situ, Rokodelska zadruga Sodražica, z.o.o., so. p.

Nevladni sektor: Metka Starič, PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče; Tina Kotnik, Gozdarsko društvo Medved; Vasja Marinč, Fotografski klub Kočevje

 

Izvoljeni člani Nadzornega odbora LAS:

Javni sektor: Tina Peček, Rokodelski center Ribnica

Gospodarski sektor: Tomaž Poje, POYEK turizem in svetovanje Tomaž Poje s.p.

Nevladni sektor: Dušica Hočevar, Turistično društvo Dobrepolje

 

Vsem izvoljenim članom v organe LAS čestitamo, želimo jim uspešno delo in upamo na dobro sodelovanje v prihajajočem programskem obdobju.

 

 

Vodilni partner LAS PPD: RC Kočevje Ribnica d.o.o.

Tina Zajc Zver

 

Na fotografiji novi člani organov LAS z leve proti desni: Samo Pogorelc, dr. Vladimir Prebilič, Matjaž Hočevar, Tina Peček, Gregor Pirc, Metka Starič, Albin Likar, Tomaž Poje, Dušica Hočevar in Vasja Marinč. Foto: Primož Pahor

 

Dostopnost