Javni razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe (in obrazci) za izvajanje zimske službe na občinskih cestah občine Osilnica v zimski sezoni 2023/2024.

 

Povabilo k oddaji ponudbe za obnovo lokalnih cest in javnih poti na območju Občine Osilnica in Obrazci.

 

Javni razpis  in VLOGA za sofinanciranje dejavnosti in programov društev v letu 2023.

 

Javni razpis in Obrazec za prijavo na razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

 

JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Osilnica za leto 2023

Prijavni obrazec s prilogami

Obrazci za predložitev zahtevka za izplačilo sredstev

 

Javni razpis in VLOGA za dodelitev denarnega prispevka iz občinskega proračuna dijakom in študentom za šolsko oz. študijsko leto 2023/2024

 

Javni razpis  za dodelitev enkratnega denarnega prispevka za učence v šolskem letu 2023/2024 in

vloga za uveljavljanje pravice do enkratnega denarnega prispevka za učence.

 

 

Dostopnost