Tehnična posodobitev Občinskega prostorskega načrta Občine Osilnica

Občina Osilnica naznanja javno objavo sklepa o pripravi tehnične posodobitve OPN Občine Osilnica. S tehnično posodobitvijo občina zagotavlja ažurnost grafičnega prikaza namenske rabe prostora prostorskega akta s katastrom nepremičnin. Tehnična posodobitev se izvede s samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta ter ne vključuje novih prostorskih ureditev in ne določa nove izvedbene regulacije prostora.

 

Javna objava bo potekala v času od torka, 11. 7. 2023, do vključno srede, 9. 8. 2023.

Gradivo tehnične posodobitve bo v času javne objave javno objavljeno v digitalni obliki na spletni strani občine in na portalu PISO.

 

V času javne objave lahko vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki podajo pripombe ter predloge na objavljeno gradivo.

 

Pripombe in predloge se lahko pošlje na Občino Osilnica, Osilnica 11, 1337 Osilnica, ali po elektronski pošti na naslov obcina@osilnica.si s pripisom: »Tehnična posodobitev OPN«.

 

Rok za pripombe k objavljenemu gradivu poteče zadnji dan objave.

 

Povezava do gradiva spodaj:

 

Dostopnost