Projekt Skupaj za varni jutri

Operacija »Skupaj za varni jutri« s projektom sodelovanja petih lokalnih akcijskih skupin (LAS) z različnih območij Slovenije združuje svoje moči in skupaj z lokalnimi partnerji prispeva k čim hitrejšemu ukrepanju ob srčnem zastoju s širitvijo mreže avtomatskih defibrilatorjev (AED). V okviru sodelovanja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe tudi naša občina prispeva k širitvi mreže AED in z izvedbo usposabljanj temeljnih postopkov oživljanja (TPO) sodeluje pri ozaveščanju čim širšega kroga prebivalstva o uporabi AED in ukrepanju ob srčnem zastoju.

 

Avtomatski eksterni defibrilator (ang. automatic external defibrilator – AED) je prenosna elektronska naprava, ki samodejno zazna motnjo srčnega ritma, ki je vzrok za srčni zastoj in jo s proženjem električnega sunka prekine. Občina Osilnica je v sklopu projekta Skupaj za varni jutri nabavila en defibrilator, ki je nameščen na lokaciji Padovo pri Osilnici 11.

 

 

Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti v razvitem svetu. Najtežji zaplet je srčni zastoj. V Sloveniji vsak dan doživi srčni zastoj približno 10 ljudi. 5-6 jih takoj umre. V več kot 90 % teh primerov pa je prisoten še nekdo. Svojci, očividci, naključni mimoidoči. Skratka nekdo, ki bi lahko takoj priskočil na pomoč. V veliki večini primerov le pokličejo 112 in počakajo do prihoda reševalcev, ko je velikokrat že prepozno. Če nihče ne izvaja oživljanja, že v 4-5 minutah po srčnem zastoju možgani dobijo nepopravljive okvare, medtem ko je z masažo prsnega koša in hitro uporabo AED moč oživiti bolnika, brez resnejših posledic.  V primerih srčnega zastoja ne gre le za ostarele, kronično ali neozdravljivo bolne ljudi, ampak zelo pogosto za aktivne, do tega trenutka »zdrave« ljudi, ki se brez pojava akutnih simptomov zgrudijo in ne kažejo znakov življenja. Z vsako minuto, ko jim ne pomagamo, izgubimo 8-10 % možnosti, da bi jih vrnili v življenje, primerljivo s stanjem pred srčnim zastojem.

Kot rečeno, se srčni zastoj največkrat zgodi vpričo drugih ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi seveda vedeli kako. S poznavanjem temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in usposobljenostjo prisotnih za uporabo AED aparata, bi bila možnost preživetja ljudi s srčnim zastojem večja.

 

Občina Osilnica je do sedaj izvedla 2 delavnici temeljnih postopkov oživljanja z AED-jem, do zaključka projekta pa bo izvedla še 1 za splošno javnost. Da pa bi znanje o temeljnih postopkih oživljanja zajelo čim širši krog prebivalstva, pa z vami delimo film, ki prikazuje kako ravnati v primeru srčnega zastoja.

 

 

Seveda pa je preventiva tista, ki pripomore k čim boljši kondiciji srca. Z zdravim načinom življenja, s poudarkom na zdravi prehrani in gibanju, zmanjšamo tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja.

V nujnih primerih, ko je potrebna uporaba AED, obvezno pokličite številko 112.

 

Dostopnost