Vlada v Načrt razvojnih programov uvrstila projekt Gradnja Doma starejših občanov in rehabilitacijskega centra Osilnica.

Vlada je sprejela sklep, s katerim se je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstil projekt Gradnja Doma starejših občanov in rehabilitacijskega centra Osilnica. Ocenjena vrednost investicije v skladu z DIIP znaša 7.206.473,55 EUR z DDV, izvajala pa se bo v letu 2022 in 2023.

Sredstva za izvedbo se načrtujejo pri dveh proračunskih uporabnikih – Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvu za zdravje. Z izvedbo investicije bo dokončana gradnja in ureditev doma za starejše občane in rehabilitacijski center za osebe s cerebralno paralizo ali drugimi motnjami v razvoju. Z investicijo se bo zaustavilo propadanje objekta, ki je zgrajen do III. gradbene faze, hkrati pa preprečilo, da objekt ostane neizkoriščen. Poleg tega se bo z novim domom rešila problematika pomanjkanja kapacitet v domovih za ostarele.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dostopnost