Leto 2021

Javni razpisi in objave

AKTUALNI JAVNI  RAZPISI: (vse JAVNE RAZPISE, ter VLOGE najdete na desni strani) ____________________________________________________________________ Zaradi velikega zanimanja, Fundacija Alenke Gabrič, ustanova…

KORONAVIRUS OBVESTILA

Spoštovani občani, spoštovane občanke.   Epidemiološka slika v Sloveniji je izredno slaba, s čimer ste najverjetneje seznanjeni. Pri prvem valu…

Splošni akti občine

OSNOVNI AKTI: – Statut občine Osilnica:   in popravek:   – Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina – Dopolnitev Statuta Občine Osilnica: ;…

Dostopnost