Prva vseslovenska akcija zapisovanja spominov starejših

Zavod Dobra pot zbira sredstva za prvo vseslovensko akcijo zapisovanja spominov starejših

Zavod Dobra pot, ki že vrsto let osvešča o naši naravni in kulturni dediščini ter skrbi za njuno ohranjanje, je začel s kampanjo za množično financiranje prve vseslovenske akcije zapisovanja spominov starejših. S pobudo Zapišimo spomine, ki jo bodo izvedli s pomočjo svoje aplikacije Zapisi spomina, želijo zbrati kar največ zgodb iz vseh koncev države, obenem pa mlade povezati s starejšo generacijo, ki se vse prepogosto sooča z osamljenostjo. V zavodu za uresničitev svoje pobude, s katero bodo odprli zakladnico spominov starejših, zbirajo 5000 evrov, sredstva pa je mogoče prispevati na platformi za množično financiranje lokalnih nevladnih organizacij Huda pobuda.

Barka, 19. oktober 2021 – Starostniki so zakladnica modrosti, izkušenj in spominov, s svojimi zgodbami pa pogosto gradijo mostove med preteklostjo in prihodnostjo. Kljub temu se številni znajdejo v situacijah, ko ne morejo izkoristiti svojega potenciala, saj se soočajo z osamljenostjo in odrinjenostjo na rob družbe. Na drugi strani pa mladi niso več v stiku z dediščino našega prostora, mnogi običaji pa izginjajo. Prav ta medgeneracijski prepad naslavlja Zavod Dobra pot, ki s svojo aplikacijo Zapisi spomina omogoča beleženje in objavljanje védenj, pričevanj ter zgodb starejših o različnih vidikih življenja v preteklih obdobjih.

Da bi aplikacijo približali kar najširšemu krogu potencialnih zapisovalcev spominov, s tem pa zbrali zgodbe iz vseh koncev Slovenije in tako ohranili ustno izročilo, bo zavod spomladi izvedel vseslovensko akcijo zapisovanja spominov. S tem namenom je ekipa na platformi Huda pobuda začela s kampanjo množičnega financiranja, s katero želijo zbrati 5000 evrov donacij.
Sredstva bodo namenili navdihovanju in vključevanju prostovoljcev, njihovemu izobraževanju o uporabi aplikacije Zapisi spominov in organizacijo pogovorov s starostniki po celi Sloveniji, hkrati pa bodo v sklopu kampanje poskrbeli tudi za navduševanje starejših, da bodo z zapisovalci delili svoje pripovedi. Cilj akcije je namreč obuditi medgeneracijske pogovore in vezi ter ustvariti prostor za čarobne trenutke, ko se znanje prenaša iz generacije na generacijo. Po besedah snovalcev nam lahko prav zgodbe iz preteklosti služijo kot zgled, opozorilo ali smerokaz za prihodnost.

Zavod Dobra pot, ki prihaja iz Brkinov, sicer že sedmo leto izvaja najrazličnejše projekte, s katerimi osvešča o naravni in kulturni dediščini našega prostora ter skrbi za njuno ohranjanje. Dediščino na najrazličnejše načine uporabljajo kot vezivo, ki povezuje skupnosti, s svojo aplikacijo za zapisovanje spominov pa skrbijo tudi za zmanjševanje digitalnega prepada med generacijami. Tokrat bodo sredstva za delovanje zbirali na platformi Huda pobuda, ki jo je razvil inštitut Danes je nov dan, namenjena pa je zagotavljanju infrastrukture in pomoči mladim, manjšim ali lokalnim nevladnim organizacijam pri pridobivanju donacij in podpornikov.

Zavod Dobra pot in njihovo pobudo Zapišimo spomine je mogoče z donacijami preprosto podpreti na spletnem mestu Huda pobuda (www.hudapobuda.si), prav tako pa je že mogoče izkazati interes za priključitev prostovoljcem, ki bodo ob izvedbi pobude zapisovali zgodbe.

 

Skupaj.

 

info@dobra-pot.si   ******    www.dobra-pot.si

 

 

Dostopnost