Dostop do zdravil

Obveščamo, da bo občina Osilnica ENKRAT TEDENSKO, PREDVIDOMA OB SREDAH, zagotovila dostop do zdravil oz. jih bo nekdo izmed zaposlenih za vse občane, ki bodo imeli recepte na zdravstveni kartici in nas bodo o tem obvestili, prevzel v Lekarni v Kočevju.

Ob tem poudarjamo, da morajo biti predhodno vsa zdravila (vsi recepti) na zdravstveni kartici. Pomeni, da morate pred sredo poklicati na telefonsko številko 01/8939-060 – ZP Osilnica in se dogovorili glede nujnih zdravil.

Po dogovoru z medicinsko sestro in potrditvi receptov/zdravil na zdravstveni kartici, morate o tem obvestiti tudi nas, in sicer na telefonsko št. 01/8941-505 ali na el. naslov: obcina@osilnica.si.

Dostopnost